همبستگي تفكيكي نوعي همبستگي است كه ضمن محاسبه رابطه خطي بين دو متغير مستقل و وابسته، اثر ساير متغيرها را كنترل مي كند. با استفاده از اين نوع همبستگي ميتوان واقعي بودن ميزان همبستگي بين دو متغير يا تحت تاثير بودن آن را تا حد زيادي تشخيص داد. بطور مثال فرض كنيد در يك تحقيقي ميخواهيم رابطه بين جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي را برآورد نماييم. محقق فكر ميكند كه نوع جنسيت افراد در ميزان اين همبستگي و رابطه تاثيرگذار است. بعبارتي ديگر محقق گمان مي كند كه رابطه جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي تحت تاثير جنسيت ميتواند باشد. براي آزمون اين نوع فرضيات بايد از همبستگي تفكيكي / نيمه تفكيكي استفاده نمود. در واقع اگر رابطه بين دو متغير جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي در حالت عادي و بدون در نظرداشتن جنسيت تفاوت زيادي با مقدار همبستگي بين دو متغر جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي با در نظر گرفتن جنسيت نداشته باشد، آنگاه گوييم رابطه بين دو متغير جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي واقعي بوده و تحت تاثير جنسيت افراد نمي باشد. ولي اگر مقدار همبستگي بين دو متغير جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي در حالت كلي و در حالت تفكيكي تفاوت فاحشي داشته باشد. گويند مقدار رابطه بين آن دو متغير وابسته به جنسيت افراد بوده و ميتوان ميزان همبستگي جو عاطفي خانواده و اميد به زندگي در بين زنان و مردان را به تفكيك مشاهده نمود.
جهت اجراي اين نوع آزمون در تحقيقات خود ميتوانيد از طريق واتساپ با شماره زير در تماس باشيد:
09351323950

ادامه مطلب ←

این آزمون در کنار آزمون سوبل جهت بررسی اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته استفاده میشود، که در آن برقراری شروط زیر ضروری است. شرط اول این است که متغیّر مستقل با متغیّر وابسته رابطه‌ی معنادار داشته باشد. شرط دوّم این است که معناداری رابطه‌ی بین متغیّرهای مستقل و واسط تأیید شود. شرط سوّم […]

ادامه مطلب ←

تحلیل تشخیصی(Discriminant Analaysis) از جمله روشهای تفکیکی است که تلاش می کند تا با بهره گیری از برخی متغیرهای مستقل ،افراد گروهها را که داده های آنها به صورت اسمی یا ترکیبی است به بهترین وجه از هم تفکیک کند و نهایتا متغیرهایی که به طور مناسب گروهها را از هم تفکیک می کنند مشخص […]

ادامه مطلب ←

چولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می‌باشد. برای یک توزیع کاملاً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بالاتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی است. کشیدگی یا kurtosis نشان دهنده ارتفاع یک توزیع است. به عبارت […]

ادامه مطلب ←

فصل سوم و چهارم هر پایانامه بیشتر جنبه آماری دارند و اکثر دانشجویان با این مشکل مواجه هستند که به چه آزمونهایی اشاره کنند و از چه آزمونها و روشهای آماری استفاده کنند. دیگر نگران روشهای آماری پایانامه های خود نباشید؟؟ شما با ارسال فرضیات ، پروپزال و در صورت وجود پرسشنامه خود به ایمیل […]

ادامه مطلب ←

۱-تحلیل مسیر می تواند فرضیه های علی را ارزشیابی کند و در برخی از موقعیتهای محدود نیز دو یا چند فرضیه علی را بیازماید.اما هرگز نمی تواند جهت علیت را محقق سازد. ۲-تحلیل مسیر زمانی مفید است که فرضیه های روشنی برای آزمون،یا تعداد کمی فرضیه که همه آنها را بتوان در یک نمودار واحد […]

ادامه مطلب ←

تکنیک تحلیل مسیر به این دلیل محبوبیت یافته است که برآورد نقش نسبی متغیرها را داخل یک شبکه علی امکان پذیر ،و پژوهشگر را ناگزیر می سازد ساختار علی زیر بنایی متغیرها را آشکار نماید.تحلیل مسیر را می توان برای تجزیه همبستگی به صورت ۴ مولفه به کاربرد:اثرات مستقیم،اثرات غیر مستقیم،اثرات تحلیل نشده و اثرات […]

ادامه مطلب ←

به صورت کلی(معادلات ساختاری) SEM بر دو نوع است SEM بر پایه ی کووایانس   (Covariance )   که آنرا CB-SEM می نامیم و SEM بر پایه ی واریانس ( Variance ) که با نام VB-SEM نیز شناخته  می شود در حالی که نرم افزارهای Amos  و  LISREL برای اجرای روش CB-SEM به کار می روند، SmartPLS […]

ادامه مطلب ←

نرم افزار Statistica از جمله نرم‌افزارهای تخصصی آماری و کنترل کیفیت بوده که محصول شرکت Statsoft می‌باشد. قابلیت های کلیدی نرم افزار STATISTICA: – تقسیم‌بندی مباحث علمی و نرم‌افزاری تحت عنوان ماژول‌های مربوط – قابلیت سفارشی‌شدن، خودکار عمل کردن و توسعه‌یافتن – قابلیت انجام آماره‌های توصیفی، ضریب همبستگی، محاسبه احتمالات و … – قابلیت رسم […]

ادامه مطلب ←

تا کنون به احتمال زیاد برای بررسی تاثیر یک یا چند متغیر روی یک متغیر دیگر از تحلیل رگرسیون (Regression analysis) استفاده می کردید. اما همانطور که می دانید در هر باراجرای تحلیل رگرسیون تنها می توانید یک متغیر وابسته ( Dependent variable ) داشته باشید.ضمناً زمانی میتوانید از تحلیل رگرسیون استفاده کنید که هر […]

ادامه مطلب ←

فصل چهارم و پنجم پایان نامه فصل چهارم پایانامه ها یکی از مهم ترین ، حساس ترین و پر درد سرترین بخشهای یک پایانامه محسوب می شوند.دانشجویان با گذراندن چند واحد درسی در دانشگاه قطعا نمی توانند بر تمامی مسائل علم آمار تسلط داشته باشند.علمی که تا مقطع دکتری نیز در ایران وجود دارد و […]

ادامه مطلب ←

مدل معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) یکی از قوی‌ترین روشهای تجزیه و تحلیل چند متغیره است که با نامهای “تحلیل ساختاری کواریانس” و “الگوسازی عِلّی” نیز شناخته می‌شود. کاربرد این شیوه از تحلیل داده‌ها در موضوعات چند متغیره، فارغ از مدل عمومی تعریف متغیرهای مستقل و وابسته است و انجام تجزیه و تحلیل در آن […]

ادامه مطلب ←

یک فرضیه علمی،یک فرض آزمون پذیری است که به دلیل صادق بودن در مورد برخی از واقعیات برای هدایت بررسی و تحقیق به طور موقت پذیرفته می شود.هرتحقیق مبتنی بر یک سری فرضیه هایی در خصوص روابط احتمالی بین پدیده ها و متغیرهای تحقیق بوده و هر محقق بنا به منابع متعدد، پاسخ هایی در […]

ادامه مطلب ←