ضریب همبستگی تفکیکی ،نوعی کنترل آماری است که از طریق آن می توان اثر یک یا چند متغیر را کنترل کرد

ادامه مطلب ←

اگر اصلا از آمار و روشهای گوناگون آماری سر در نمی آورید؟؟ اگر حجم نمونه آماری شما کم است؟؟ اگر نحوه كار با نرم افزارهاي آماري را بلد نيستين؟ اگر دسترسی به جمعه آماری برای شما سخت و طاقت فرسا است؟؟ اگر استاد شما خیلی ایراد از بخش آماری پایانامه شما گرفته است؟؟ اگر در […]

ادامه مطلب ←