برخی مواقع محققین و دانشجویان با سوالات چندگزینه ای آشنا هستیم . سوالات چند گزینه ای یا چند پاسخی ،که در بسیاری از تحقیقات بخصوص اجتماعی و اقتصادی وجود دارند، سوالاتی هستند که هر پاسخگو می تواند چندین پاسخ را برای یک پرسش انتخاب کند.سوالات چند گزینه ای می توانند هم بصورت باز و هم […]

ادامه مطلب ←