متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش برعهده دارند، به چند دسته تقسیم می شوند:‌ متغیر مستقل یا تاثیر گذار متغیر وابسته یا تاثیر گذار متغیرهای تعدیلگر متغیر میانجی گر متغیر کنترل متغیر مداخله گر ( مزاحم) متغیر مستقل ؛ متغیری است که بر روی متغیر دیگر اثر می گذارد..معمولا در تحقیقات ، مطالعه محقق […]

ادامه مطلب ←