وجود داده های پرت در بین داده ها موجب بروز مشکلاتی در تحلیلها خواهد شد. این داده های پرت موجب بدست آمدن غیر صحیح برآوردها می شود.همچنین وجود داده های پرت در نرمال بودن یا نبودن داده ها نیز بسیار موثر است و یکی از راه های نرمال سازی داده ها بررسی داده های پرت […]

ادامه مطلب ←