جهت استفاده از رگرسیون باید پیش فرضهایی را رعایت کنیم تا نتایج بدست آمده قابل قبول و علمی باشد.متاسفانه کسانی که با علم آمار آشنا نیستند و فقط کار کردن با چند کلید آماده نرم افزار spss را یاد گرفته اند اکثرا این پیش فرضها را رعایت نمی کنند و موجب بروز مشکلاتی بعدا برای […]

ادامه مطلب ←