((جهت استفاده از این نرم افزار در تحقیقات خود تماس بگیرید)) عیوضی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ Amos مخفف عبارات Analysis of moment structures می باشد. Amos را می توان یکی از موفق ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست که به طور خاص برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده اند. هرچند هدف اصلی از طراحی این نرم افزار مدل […]

ادامه مطلب ←