مدل معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) یکی از قوی‌ترین روشهای تجزیه و تحلیل چند متغیره است که با نامهای “تحلیل ساختاری کواریانس” و “الگوسازی عِلّی” نیز شناخته می‌شود. کاربرد این شیوه از تحلیل داده‌ها در موضوعات چند متغیره، فارغ از مدل عمومی تعریف متغیرهای مستقل و وابسته است و انجام تجزیه و تحلیل در آن باید به صورت موازی و انتخاب هم زمان چند متغیر مستقل و وابسته انجام شود.
به عبارت دیگر وقتی شما می‌خواهید متغیر وابسته خود به عنوان مثال بزه‌کاری را با متغیرهای مستقلی همچون انگیزه فردی، روابط خانوادگی، سابقه بزه‌کاری، موقعیت اجتماعی-اقتصادی و دیگر عوامل موثر پیش‌بینی کنید باید به طراحی یک مدل علت و معلولی و ارزیابی آن بپردازید. برای این کار باید از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده کنید. یک تحلیل چند متغیری ساختاری در واقع از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به محقق این امکان را می‌دهد تا مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.
در واقع الگوسازی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمودن فرض‌هایی است که در روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان وجود دارد.

نرم افزار EQS محصول شرکت Multivariate یکی از کامل‌ترین و مناسب‌ترین نرم افزارهای تحلیل معادلات ساختاری است که بارها امتحان خود را در این زمینه پس داده است. این نرم افزار از روشهای متعددی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و رسم نمودار و مدلهای گرافیکی از نتایج تحلیل استفاده می‌کند و علیرغم محیط ساده خود ابزارها و امکانات بسیاری در اختیار کاربران می‌گذارد.

برخی از ویژگیهای این نرم افزار عبارتند از:

  • تحلیل معادلات ساختاری و داده‌های چند متغیره

  • مدل سازی، تجسم داده‌ها و تجزیه و تحلیل تغییرات هماهنگ متغیرها

  • برخورداری از روشهای متعدد تجزیه و تحلیل داده‌ها

  • تعریف‌پذیری بالا در متغیرهای آشکار و پنهان و سنجش روابط بین متغیرها

  • رسم نمودارها، الگوها و مدلهای جامع از نتایج تحلیل داده‌ها

  • امکان ویرایش مدلها به صورت دلخواه

  • قابلیت انتقال سریع داده‌ها به اسناد آفیس

  • محیط گویا و کاربری بسیار ساده

  • و …

تماس بگیرید:‌۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ عیوضی