انجام پروژه های آماری با قیمت دانشجویی و توافقی – با کیفیت عالی و تضمینی

پرداخت هزینه بعد از تحویل پروژه

 تلفن هماهنگی جهت سفارش و نحوه انجام پروژه : ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰

✅ لینک کانال :
https://t.me/Spss_Pls_Lisrel_Amos_AHP

ایمیل: smailevazi@ymail.com