شاخصها و آزمونهای پرکاربرد در فصل چهارم با استفاده از نرم افزار spss و Smartpls نحوه تصمیم گیری(با زبان ساده و روان)
سطح معناداری آزمون کلموگروف اسمیرنف بالای 0.05 توزیع داده ها نرمال

کمتر از 0.05 توزیع داده ها غیر نرمال

سطح معناداری آزمون همبستگی بالای 0.05 همبستگی بین دو متغیر رد می شود

کمتر 0.05 همبستگی بین دو متغیر تایید می شود

ضرایب بارهای عاملی بین گویه ها و متغیر مکنون مربوطه بین منفی یک و یک تغییر می کند. برای حفظ گویه ها در مدل باید بار عاملی حداقل 0.4 باشد.
مقدار آماره تی بین گویه ها و متغیر مکنون مربوطه برای حفظ گویه ها در مدل باید مقدار تی حداقل 1.96 باشد.
ضریب پایایی ترکیبی (CR) بالای 0.7 باشد
ضریب آلفای کروناخ بالای 0.7 باشد
میانگین واریانس استخراج شده(AVE) بالای 0.5 باشد
روایی واگرا  با ماتریس فورنل–لارکر مقادیر خانه­های زیرین و چپ قطر اصلی از مقادیر قطر اصلی(جذرAVE) کمتر می باشد
کیفیت مدل اندازه گیری (Cv Com ) مثبت باشد
ضریب تعیین بین صفر و 1 تغییر می کند. سه مقدار 0.19، 0.33و 0.67برای  به ترتیب به عنوان مقدار ملاك براي مقادير ضعيف، متوسط و قوي
 Q2 سه مقدار 0.02، 0.15 و 0.35 برای به ترتیب قدرت پيش­بيني كم، متوسط و قوي
 f2 سه مقدار 0.02، 0.15 و 0.35 برای  به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ
GOF سه مقدار 0.01، 0.25 و 0.36بترتیب برازش ضعيف، متوسط و قوي
متغیر مکنون یا نهان فرض کنید برای سنجش متغیر x در پرسشنامه 3 سوال در نظر گرفته شده است.این متغیر x همان متغیر مکنون یا پنهان است و سوالات پرسشنامه همان متغیرهای آشگار یا گویه می باشد.
متغیر آشکار یا گویه
مقدار آماره تی بین متغیرهای مکنون جهت تایید یا رد فرضیات باید به مقادیر تی بین متغیرها دقت کرد. اگر مقدار تی بین متغیرها از 1.96 بیشتر شد، ارتباط بین متغیرها تایید می شود.
تحلیل آماری با تمامی نرم افزارهای :           09351323950

لینک کانال تلگرامی:

https://t.me/Spss_Pls_Lisrel_Amos_AHP

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما میتوانید از تگ های و خصیصه های HTML استفاده نمایید

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.