برای آزمودن تاثیر یک متغیر میانجی ، یک آزمون پرکاربرد بنام آزمون سوبل نیز وجود داردکه برای معناداری تاثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر بکار می رود.یکی از عیوب این آزمون این است که احتیاج به داده های زیاد برای کسب یک نتیجه دقیق و معتبر دارد.در مواقعی که حجم نمونه اندک است ، می بایست از همان فرمان بوت استرپینگ استفاده نمود و اجرای آزمون سوبل بی فایده و اضافی است(preacher & Leonardelli,2003)

در آزمون سوبل ، یک مقدار Z-value از طریق فرمول زیر بدست می آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از ۱٫۹۶ می توان در سطح ۹۵ درصد معنادار بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود.

آزمون سوبل

a: مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

b: مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

sa: خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

sb: خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

جهت انجام آنلاین این آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید و تنها با وارد کردن مقادیر وارد شده مقدار z آزمون رو دریافت کنید:

لینک محاسبه آنلاین آماره آزمون سوبل(( کلیک بفرمایید))

 

انجام پروژه های آماری با تمامی نرم افزارهای آماری در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه(بعد از تایید کار هزینه دریافت خواهد شد)

تلفن هماهنگی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ عیوضی

ایمیل: Smailevazi@ymail.com

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.