گروه آماري بتا با بهره گيري از متخصصان رشته آمار توانايي اجرايي آناليز هاي مربوط به تحليل كواريانس/واريانس را با بالاترين كيفيت و با ذكر جزئيات آناليزها را دارا مي باشد. 1-اجراي آناليز هاي تحليل كواريانس / واريانس تك متغيره2- اجراي آناليز هاي تحليل كواريانس / واريانس چند متغيره 3-اجراي آناليزهاي تحليل واريانس / كواريانس […]

ادامه مطلب ←

دلایل استفاده از این نرم‌افزار می‌توان به شرح ذیل لیست نمود: عدم حساسیت به حجم نمونه و اجراي مدل با نمونه اندك مناسب داده هاي غير نرمال استفاده از مدل اندازه‌گیری انعکاسی و ترکیبی حتي بصورت همزمان توانایی استفاده از مدل اندازه‌گیری حتی با یک گويه اجرای مدل محقق ساخته و بدون نظري قبلي توانایی […]

ادامه مطلب ←

براي استفاده از روش مدلسازي معادلات ساختاري به روش پي ال اس نياز هست مواردي را در نظر داشت كه گروه آماري بتا سعي كرده است در جدول زير برخي از اين موارد را به اختصار براي استفاده شما عزيزان تهيه نمايد ردیف نام آزمون شرح آزمون چرایی استفاده 1 آزمون پايايي تركيبي پایای پرسشنامه […]

ادامه مطلب ←

آزمون هاي آماري اساسا نياز به پيش شرطهايي دارند كه مي بايست قبل ازهر كاري اين پيش فرضها بايد آناليز شوند. در تحليلهاي كواريانس نيز چندين پيش فرض اساسي وجود دارد كه به شرح زير مي باشد: 1-  كمي بودن متغيرهاي وابسته و كوريت(كمكي) 2-چندطبقه اي(چندگروهي) بودن متغيرهاي مستقل 3-مستقل بودن مشاهدات(پاسخ دهندگان) 4-نبود داده […]

ادامه مطلب ←

چه تفاوتي بين ضريب مسير و ضريب همبستگي وجود دارد؟آيا ميتوان در يك تحقيق فقط از ضريب همبستگي استفاده كرد و به سراغ ضريب مسير و معادلات ساختاري نرفت؟آيا نتايجي كه ضريب مسير به ما مي دهد دقيقا همان نتايج ضريب همبستگي مي باشد؟ضريب مسير تحليل قويتري دارد يا ضريب همبستگي؟چرا در يكي تحقيقي ضريب […]

ادامه مطلب ←

هنسلر و همکاران (۲۰۱۵) شاخص جدیدی به نام Heterotrait-Monotrait Ratio یا HTMT برای ارزیابی روایی واگرا ارائه کرده‌اند.

ادامه مطلب ←

روش AHP(Analytical Hierarchy Process) یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که در سال ۱۹۷۰ توسط توماس ال ساعتی(saaty) ابداع گردید.این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست میتواند مورد استفاده قرار گیرد.فرآیند AHP ترکیب معیارهای کیفی همراه با […]

ادامه مطلب ←

هزینه تحلیلهای آماری و چگونگی مراحل انجام آن

ادامه مطلب ←

آموزش صفر تا صد نرم افزار smartpls بهمراه فایل داده ها

ادامه مطلب ←