روایی یا اعتبار (Validity):
📈مقصود از روائي آن است كه وسيله اندازه‌گيري واقعا بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه‌گيري نمايد نه متغير ديگري را.📈(هومن: 1368؛ ‌117)
📝مثال خیلی اغراق آمیز از عدم اعتبار این است که با امتحان تاریخ بخواهیم سطح درس ریاضی دانش آموزان را بسنجیم.

پایایی یا اعتماد (reliability ):
📉 پايائي دلالت بر آن دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي‌دهد.📉(هومن،1370، 116)
📝به عنوان مثال وقتی میتوانیم یک آزمون درسی را پایا بنامیم یا به آن اعتماد کنیم که اگر در زمانهای مختلف آن را اجرا کردیم نتایجش چندان متفاوت نباشد.

نحوه محاسبه روایی و پایایی در کانال تلگرام زیر با فایل داده ها و آموزش گام به گام